Skontaktuj się z nami!

 Warszawa               Katowice

Uprzejmie informujemy, że na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem można umówić się pod poniższymi numerami telefonów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. 

Kontakt do kancelarii w Warszawie:

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616

Kontakt na obszarze woj. Śląskiego:

Tel: +48 882 942 387

Email: r.pr.kuleszynska@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Radca Prawny Maria Snopczyńska Kancelaria Radcy Prawnego, 00-144 Warszawa, Al. Solidarności wpisana do rejestru CEIDG, NIP 522-13-00-944, REGON 145225399, email: mariasnopczynska@interia.pl, tel: + 48 600 944 227, zwana dalej „Administratorem”.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz b rozporządzenia dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), polegających na świadczeniu usług prawnych – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (dobrowolne, ale wymagane) do przyjęcia zlecenia wykonania usług prawnych, o których mowa powyżej, przy czym niepodanie danych wymaganych będzie skutkować niemożnością wykonania ww. usług przez Administratora.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail. Dane, o których mowa powyżej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podane dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usług świadczonych przez Administratora, a po tym czasie jedynie w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: partnerom, biuru rachunkowemu obsługującemu księgowość Administratora.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby oraz pod następującym adresem e-mail: mariasnopczynska@interia.pl.  

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616