O nas

Radca Prawny Maria Snopczyńska

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. pracowała w Departamencie Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów, a następnie odbyła aplikację prokuratorską oraz była asesorem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. W 1997 r. ukończyła aplikację radcowską i aktualnie jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 1998 r. pracowała w renomowanych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Od 2011 r. współpracuje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizuje się w sprawach: rodzinnych, karnych, spadkowych i nieruchomości łącząc wiedzę i doświadczenie życiowe z doświadczeniem związanym z pracą w korporacjach.

Od wielu lat z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w sprawach spadkowych oraz o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem, rozdzielność majątkowa, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa. Z uwagi na wcześniejszą pracę w Prokuraturze z sukcesem prowadzi również sprawy karne w tym w szczególności sprawy związane w wypadkami komunikacyjnymi oraz jazdą po spożyciu alkoholu.

Email : mariasnopczynska@interia.pl  Tel: +48 600 944 227

Adwokat Mikołaj Snopczyński

Ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 - 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw. Prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów.

Jako pasjonat historii i malarstwa brał trzy razy udział w programie Wielka Gra, wygrywając główną nagrodę w roku 1995 z tematu : „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to : „ Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu „, „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”. W latach 1994-1998 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. 

Od roku 1999 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami podatkowymi, administracyjnymi, rodzinnymi, spadkowymi, karnymi oraz z zakresu prawa pracy, budowlanego i nieruchomości. Posiada znajomość języków obcych: j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski. Pracował jako konsultant do spraw prawnych przy produkcji filmu „Marzenia do spełnienia”. Jest także członkiem komisji egzaminacyjnej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w latach 2009 – 2011 był członkiem komisji państwowej powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Email : snopczynski@rubikon.pl   Tel: +48 600 944 227

Radca Prawny Michał Pęczkowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. W 2009 roku rozpoczął też aplikację radcowską, którą ukończył w 2014 r. W tym samym roku złożył egzamin radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy, administracyjnym i podatkowym. Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz organami administracji, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Od 2010 r. jest współautorem miesięcznika „Serwis Administracyjno – Samorządowy”, poświęconego problematyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organów administracji publicznej. Włada biegle językiem angielskim.

Radca Prawny Anna Kuleszyńska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym, jak również Szkołę Prawa Amerykańskiego uzyskując podwójny dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda Levin College of Law. Zainteresowania z zakresu dyplomacji i prawa unijnego pogłębiała na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, a od 2011 r. pracując jako doradca ds. stanowienia prawa i regulacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasbourgu.

Laureatka stypendium Komisji Europejskiej Blue Book 2010/2011, które odbyła w Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna w Brukseli. Biegle mówi w języku angielskim (certyfikat Uniwersytetu Cambridge CPE C2) i niemieckim (certyfikat Instytutu Goethe, oraz certyfikat Austriackiej Izby Gospodarczej i Instytutu Wspierania Gospodarki Wirtschaftssprache Deutsch C2) oraz komunikuje się w języku francuskim (certyfikat DELF Diplôme B1).

Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ma wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo w zakresie norm międzynarodowego prawa zamówień publicznych. 

Publikacje:

A. Kuleszyńska, Pomoc państwa a zamówienia publiczne – kiedy zamówienie publiczne nie powoduje wystąpienia pomocy państwa? Przegląd Prawa Publicznego, nr 9/2018, Wolters Kluwer.

A. Kuleszyńska, Zaskarżanie rozstrzygnięć korzystnych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – interes prawny oraz gravamen, Przegląd Sądowy nr 4/2019, Wolters Kluwer.

Email : r.pr.kuleszynska@gmail.com   Tel: +48 882 942 387

Aplikantka adwokacka Aneta Podgajna

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską u ks. dra hab. Mirosława Koska pt. „Mediacja w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich” oraz filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz administracyjnym. Od 2012 r. jest współautorem kwartalnika „Serwis Administracyjno-Samorządowy”, poświęconego problematyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organów administracji publicznej.

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616