20 lat praktyki w prawie

Obywatelstwo polskie i 

cudzoziemcy

Kancelaria oferuje usługi w prowadzeniu postępowań w zakresie:

  • potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

  • uznania za obywatela polskiego,

  • nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP,

  • wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

  • uznanie za repatrianta,

  • zezwolenia na pobyt czasowy,

  • zezwolenia na pobyt stały,

  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,

  • przedłużenie wizy.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616