20 lat praktyki w prawie

Prawo karne

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z art. 178 a k.k. (jazda po spożyciu alkoholu).

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów strony w postępowaniu prokuratorskim (postępowaniu przygotowawczym) oraz sądowym, co obejmuje:

  • obronę oskarżonego,

  • reprezentowanie pokrzywdzonego ( zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, powództwo cywilne w procesie karnym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego),

  • reprezentowanie podejrzanego, tymczasowo aresztowanego (udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu),

  • sporządzaniu pism procesowych ( zażalenie, apelacja i skarga kasacyjna),

  • udzielanie porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej, warunkowe umorzenie postępowania karnego,

  • reprezentację przed sądem penitencjarnym w sprawach dotyczących przerwania wykonania kary, odroczenia wykonania kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Oferujemy również pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmującą reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej. Udzielamy ponadto kompleksowych porad prawnych odnoszących się do materii związanej z kodeksem wykroczeń oraz kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616