20 lat praktyki w prawie

Prawo nieruchomości

Prawo budowlane

Wspólnoty mieszkaniowe

Dekret warszawski

Ustawa nacjonalizacyjna PKWN

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie prawa nieruchomości, w szczególności związaną z:

1) wszelkimi aspektami obrotu nieruchomościami,
2) postępowaniami dotyczącymi ustalania wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
3) postępowaniem w sprawie opłat adiacenckich,
4) podziałem i scalaniem nieruchomości,
5) postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
7) kwestionowaniem przez mieszkańców postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości.

PRAWO BUDOWLANE:

Doradzamy i prowadzimy spory we wszelkich sprawach przed organami architektoniczno – budowlanymi, jak i organami nadzoru budowlanego, w tym przede wszystkim związanych z:

1) skompletowaniem dokumentów w celu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) postępowaniami administracyjnymi toczącymi się na skutek złożenia przez organ sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych lub odmowy udzielenia pozwolenia na budowę,
3) legalizacją samowoli budowlanej,
4) uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
5) zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

SPRAWY DOTYCZĄCE TZW. GRUNTÓW WARSZAWSKICH

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w sprawach roszczeń byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich i ich następców prawnych, którzy utracili je na mocy tzw. „Dekretu Bieruta” (Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy).

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Nasza oferta skierowana jest także do wspólnot mieszkaniowych. Proponujemy współpracę na płaszczyźnie:

1) kompleksowej obsługi zarządów wspólnot lub ich administratorów,
2) dochodzenia należności wspólnot, w szczególności przysługujących od właścicieli lokali z tytułu opłat eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości wspólnej i opłat na fundusz remontowy,
3) doradztwa inwestycyjnego,
4) doradztwa kredytowego.

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616