20 lat praktyki w prawie

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną, dlatego istotna jest stała współpraca ze specjalistą z tej dziedziny. Bardzo często mamy do czynienia z klientami, którzy zbyt późno zasięgnęli porady w sprawach podatkowych, co wiąże się z dodatkowym niepotrzebnym stresem i większym stopniem komplikacji sprawy. 

 

Pragniemy zapewnić Państwa o najwyższej jakości naszych usług. Adwokat Mikołaj Snopczyński ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 - 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw, prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa, poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to: „Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu", „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”.

 

Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • kontroli podatkowej (konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku, sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądem (odwołania, skargi do WSA, NSA),

  • bieżącej obsługi prawno – podatkowej (bieżące doradztwo, monitorowanie zmian przepisów, monitorowanie orzecznictwa i interpretacji),

  • sporządzania opinii dotyczących skutków podatkowych podjętych działań, ryzyk podatkowych,

  • składania wniosków o indywidualną interpretację podatkową w celu uniknięcia kosztownych procesów sądowych,

  • reprezentujemy podatników przed sądem zarówno w sprawach podatkowych, jak i karno - skarbowych (KKS).

Snopczyńscy Kancelarie Prawne

Adwokaci i Radcowie Prawni

© 2023 by Snopczynscy Kancelarie Prawne

Działamy na terenie Warszawy i Katowic oraz okolic

woj. Mazowieckie i woj. Śląskie

Al. Solidarności 83/89 lok. 96 (klatka V piętro 6)

00-144 Warszawa

  • White Facebook Icon

Tel: 22 831 04 45

Fax: 22 887 04 41

Kom: + 48 600 944 227

Kom: + 48 603 062 616